Listen | ICNTBN

pondelok 18. júla 2016


Pekný večer!
Písanie článkov do tejto rubriky ma baví, lenže ich príprava zaberie trošku viac času, ako by som chcela (čo asi aj vidieť na tom, ako často pribúdajú); avšak som rada, že sa vám páčia - a ďakujem za všetky ohlasy a komentáre ♡.
Good evening!
I enjoy writing articles into this category, but preparing them takes a little bit more time that I would like (which you can probably see in how often they're published); but I'm really glad you like them - and thank you for reactions and comments.Už deväťtýždňové dieťa v matkinom brušku počuje zvuky okolo seba a pre 95% populácie je zachytávanie mechanických vĺn a ich spracovanie v mozgu jeden zo základných zmyslov.

Denne zaregistrujeme tisíce až milióny rôznych zvukov (záležiac od prostredia, v ktorom sa nachádzame). Avšak je rozdiel medzi vnímaním zvukových vĺn a počúvaním.
Even nine-weeks old baby in mother's belly can hear sounds around him and for 95% of population is receiving mechanical waves and their prosessing in the brain one of  the main senses.

We register thousands to millions different sounds every day (depending on the surroundings). But there's a difference between percieving sound-waves and listening.


Dôvodov, prečo je dnes ťažšie nájsť človeka, ktorý by vás úprimne vypočul a sústredil sa na vaše slová je mnoho - snažíme sa robiť viac vecí naraz, ľahko sa stratíme vo vlastných myšlienkach či rýchlo stratíme pozornosť.

Naučiť sa počúvať nie je len o tom byť slušný a zdvorilý. Väčšina skvelých vodcov, trénerov či šéfov sú aj dobrí poslucháči. Prečo?

01. Zvyšuje dôveru
Podľa viacerých štúdií sa ľudia radšej zdôveria tým, ktorí pozorne počúvajú, ako niekomu, kto rýchlo stratí pozornosť.
02. Ľudia budú počúvať vás
Ak sa na to pozriete zo svojej perspektívy - určite máte vo svojom okolí človeka, o ktorom viete, že vás rád vypočuje. Keď bude potrebovať - vypočujete ho?
Som si istá, že áno.
03. Je zdrojom mnohých informácií
Hoci medzi primárne funkcie počúvania jednoznačne patrí aj získavanie informácií, mnohí na to zabúdajú alebo sa boja pýtať.
04. Zvyšuje dojem inteligencie
Nemusíte zo seba sypať fakty na to, aby vás iní vnímali ako inteligentného človeka.
05. Prináša novú perspektívu
Nielenže sa na veci pozriete z iného uhla, ale tiež sa naučíte mnoho o ľuďoch okolo seba - a ako sa na svet pozerajú oni.
Reasons why it is harder to find a person who  would sincerely listen to you and pay attention to your words are many - we're trying to do more things at once, easily get lost in our thoughts or we lose attention very quickly.

Learn how to listen is not only about being polite and well-mannered. Many great leaders, couches and bosses are good listeners. Why?

01. Increases trust
Acording to many studies people are more likely to commit oneself to someone who listens carefully than to someine who quicky loses attention.
02. People will listen to you
If you look at it from your perspective - you surely have someone about who you know he/she will gladly listen to you. If he/she will need it - will you listen?
I'm sure yes.
03. It's a source of many information
Even though within primary functions of listening is definitely earning information, many people forget about than or they're afraid to ask.
04. Increases impression of intelligence
You don't have to reel facts off to make people percieve you like an intelligent person.
05. Brings new perspective
You don't only look at things from a different angle but you can also learn a lot about people around you - and how they're looking at the world.


Naučte sa počúvať, pretože je to jedna z vzácnych a vyhľadávaných vlastností. Naučte sa počúvať, pretože pre iných je ťažšie sa vám otvoriť než pre vás dávať pozor. Pretože nikto nechce byť sám. Pretože sa lepšie nebude cítiť len osoba, ktorá vám rozpovedala svoj príbeh, ale aj vy. Čas je najcennejšia vec, ktorú niekomu môžete darovať - pretože ju neviete vziať spať.

Počúvajte. A pýtajte sa.
Aký mali deň, čo sa im v poslednej dobe prihodilo, čo ich trápi. A nebojte sa povedať čo máte na srdci aj vy - aj oni sa tak stanú dobrými poslucháčmi.
Learn how to listen because that's one of the rare and coveted qualities. Learn how to listen because for others it's harder to open up to you than it's for you to listen. Because nobody want's to be alone. Because not only the person who told you his story will feel better, but so will you. Time is the most precious gift which you can give to someone - because you can't take it back.


Listen. And ask.
About how they are, what happened to them lately, what botters them. And don't be afraid to tell what's on your heart as well - they'll become good listeners, too.

A ak sa chcete zapojiť aj do tejto giveaway:
01. nechajte na seba kontakt (e-mail, facebook...)
02. kto je pre vás osoba, ktorej sa môžete kedykoľvek zdôveriť a viete, že vás vypočuje?
[Giveaway is for Slovak and Czech Republic only.]

Nakoniec som sa rozhodla, že predsa len tak verejnejšie oznámim výsledky - ale na facebookovej stránke blogu (takže ak ste ešte nedali svoj like, určite tak urobte ♡.)

with all love,

9 komentárov

 1. Pre mňa je tou osobou určite moja mamina, ktorej sa môžem vždy zdôveriť a posťažovať a vždy je tu pre mňa;)
  wendi@centrum.sk

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Osoba, na ktorú sa môžem vždy spoľahnúť, alebo teda osoby - moji rodičia. Môj vzťah s nimi nie je len vzťah rodič-dieťa, ale aj kamarátsky a tým, že im ja môžem povedať všetko, aj oni môžu :) Presne ako píšeš vyššie v článku.. ale istou oporou sú mi aj moji kamaráti a teraz už bohužiaľ bývalí spolužiaci, no stretávame sa stále a dúfam, že aj stále budeme :D

  Caroline ~ Giveaway

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Krásny článok, ktorý ma donútil zamyslieť sa. ♥
  Veľmi rada sa s ľuďmi rozprávam, nakoľko som strašne komunikatívny a spoločenský človiečik. A vždy, keď môžem niekoho vypočuť a poradiť mu, rada tak urobím. Avšak aj mne sa naskytnú chvíle, kedy sa potrebujem so svojími problémami, starosťami, ale aj radosťami zdôveriť a vyrozprávať, avšak vždy som na to hľadala človeka, pri ktorom viem, že ma aj počúva, aj mi poradí a napríklad pri tých problémoch, že to nepovie niekomu a potom to bude vedieť ďalších xy ľudí. :D Tak som si pred dvomi rokmi našla kamarátku Sárku, s ktorou sa odvtedy stretávam tak často, ako sa len dá. ♥ Samozrejme sú tu aj iné kamarátky, avšak nie každej sa môžem zveriť so všetkým tak, ako pri Sárke. A samozrejme potom je tu aj mamina, avšak tá niektoré veci berie strašne s nadhľadom, čiže ja, keď niečo pokladám za kritickú situáciu, ona ma síce vypočuje, ale zvyčajne nad tým len mávne rukou a povie, že budú aj horšie problémy ako sú tieto, čo mám teraz. :D
  Email na mňa už asi (určite) máš, ale pre istotu ho sem dávam ešte raz. :)
  lejkamal@gmail.com

  leuslifestyle

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Môžeš kľudne na facebookovej stránke :)
  Caroline

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Krásny článok. Ja sa snažím každého si vypočuť a všetko čo mi povedia si aj vždy pamätám, čo sa potom vždy aj ľudia čudujú, že si pamätám toto a hento. Mňa veľmi hnevá, keď niečo poviem ľuďom a na druhý deň akokeby o tom ani nevedeli a nikdy to nepočuli. A snáď jediná osoba, ktorá ma naozaj vždy vždy vypočuje a nie len vypočuje, ale dáva pri tom aj pozor je mamina ♥

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Nádherný článok, krásne sa to číta. Vo všetkom súhlasím, v dnešnej dobe je naozaj výnimočné nájsť človeke, ktorý ťa naozaj počúva, som rada, že ja takých ľudí pri sebe mám, hoci iba zopár ale predsa len sú:)

  Saja Frey blog

  OdpovedaťOdstrániť

Latest Instagrams

© A STYLISH BEE. Design by FCD.